OVER BREAKFIT NEDERLAND >


Het nieuwe onderwijs!

Er is vaak onvoldoende capaciteit aanwezig om actief nieuwe lesstof te ontwikkelen binnen het basisonderwijs, middelbaar onderwijs en speciaal onderwijs. Dit heeft te maken met de werkdruk en de tijd waarin wij leven. Naast onze vervangingen in het basisonderwijs is BreakFit ook een inhoudelijke partner. De ontwikkeling van lesprogramma’s staat daarbij centraal. Samen met de flexibele vakdocenten en leerkrachten ontwikkelen we de nieuwste leerlijnen en onderwijsthema's. Dit zijn dagprogramma’s met een flexibele opbouw zodat deze ingezet kunnen worden op momenten van (niet)planbare uitval. Deze lessen zijn gericht op soft-skills zoals initiatief nemen, communiceren, samenwerken, zelfstandigheid, flexibiliteit, assertiviteit en creativiteit en op hard skills zoals techniek, programmeren, wetenschap, theater, muziek, dans, tekenen etc. Onze dagprogramma’s en onderwijsthema's zijn een aanvulling op het huidige curriculum van de school en zijn opgebouwd uit de volgende onderdelen: kerndoelen, leerdoelen, activiteiten, effect meting (toetsing), niveau differentiatie en materialen.


Samen sterk in het onderwijs.

Sinds 2006 investeren wij in het onderwijs voor een betere toekomst! Aandacht voor ontwikkeling is investering voor de nieuwe generatie. Door een kind te erkennen, te complimenteren en te zien in zijn eigenheid, groeit het zelfvertrouwen en ontwikkelt het kind zich optimaal op cognitief, sociaal en creatief gebied. Onze dagprogramma's, onderwijsthema's, workshops, talent-lessen en schoolprojecten worden ondersteund door o.a. de Kerndoelen uit het onderwijs. De vakspecialisten van BreakFit Nederland weten dat elk kind op zijn eigenwijze informatie tot zich neemt. Onze vakspecialisten begeleiden hen hierin zodat leerlingen stevig in hun eigen kracht kunnen staan! Tools, handvaten en diverse universele succes principes die leerlingen direct kunnen toepassen in het dagelijks leven. De vakspecialist en/of workshopleider biedt meer dan alleen de activiteit dat wordt ingezet. Door middel van ons activiteiten aanbod bereiken wij meer dan alleen een leuke en leerzame ervaring. Jezelf leren presenteren, angsten overwinnen, uit je comfortzone durven stappen, respect geven en ontvangen, doorzettingsvermogen, omgaan met tegenslagen, succes ervaren en nog veel meer!

15 jaar ervaring

850 vakdocenten

Diverse onderwijsthema's

Op locatie in heel NL

Ruim 130 activiteiten

Creatief onderwijs