Business Consultant (open - Code 216.C.742)

Functietitel: Business Consultant
Plaats: Provincie Noord-Holland
Startdatum: 17-9-2018
Einddatum: 17-9-2019
Duur: 12 maanden
Optie tot verlenging: max. 6 maanden
Uren per week: 40 uur
Werkdagen: Ma, Di, Wo, Do, Vrij

---

Opdracht:
De opdracht is om te komen tot een actueel dienstenportolio voor de organisatie. Hiervoor dienen tientallen beschrijvingen te worden gemaakt, een modulaire opbouw worden gerealiseerd conform een eerder opgesteld conceptueel ontwerp en vervolgens dmv de methodieken CTS en Intersubjectief onderzoek te worden onderzocht.

Het te formeren team moet uit de volgende 4 rollen worden opgebouwd waar het zeer belangrijk is dat deze 6 consultants gezamenlijk dekkende expertise hebben om het onderzoek samen te kunnen dragen.

Rol 2: 2 Consultants Dienstenportfolio SMZ (2 FTE)

Naast de IM-basisprofielen voor de consultant zou de consultant bij voorkeur moeten voldoen aan de volgende competenties:

• Ervaren specialist die in staat is om de dienstenportfolio SMZ te actualiseren en intersubjectieve schattingen/interviews te organiseren
• In staat tot het definiëren, ontwerp en uitvoering van verklarend onderzoek
• Ervaren in het toepassen van statistische analyse- en rekenmethoden
• In staat tot praktisch taalgebruik en leesbare rapportages
• Organisatie sensitiviteit sterk ontwikkeld
• In staat tot het identificeren en benoemen van draagvlak issues
• Gedrag bepaald vanuit een sterk bewustzijn van het belang van draagvlak
• Alert op sluitende communicatie en communicatief initiatiefrijk
• Klantgericht denken
• In staat tot het relativeren van besluitvorming vanuit andere zwaarwegende belangen
Deze consultant is, vanuit het perspectief van het actualiseren van het dienstenportfolio, verantwoordelijk voor:
• Actualiseren van de 56 varianten van de diensten SMZ
• Toetsen van de varianten van diensten aan het ontwerp MPP
• Inhoud van de onderzoeksopzet, de analyse en de rapportage.
• Inhoudelijke ondersteuning bij de inrichting van de dienstteams
• Coördinatie van de dienstteams
• Ontwikkeling en vaststelling van de normbladen
• Het inhoudelijk begeleiden van de intersubjectieve interviews
• Monitoring en kwaliteitsbewaking
• Validatie van de meetresultaten
• Eindanalyse van de datasets en onderzoeksresultaten
• Inhoudelijke terugkoppelingen en presentaties naar uitvoering en management.
• Formulering van de conclusies
• Ondersteuning van het besluitvormingsproces
• Vaststelling noodzakelijk aanvullend onderzoek
• Inhoudelijkheid eindrapportage

---

CV eisen:

Maximaal 7 pagina's en maximaal 4 jaar

Omschrijving:

CV volledig in het Nederlands (maximaal 7 pagina’s)

Soort dienstverband:

Freelance / ZZP