info@breakfit.nl |   06 - 1249 9615

Missie

BreakFit wil de creativiteit van kinderen en jongeren stimuleren. We willen ze prikkelen, uitdagen en in aanraking laten komen met diverse activiteiten. We willen ze de rijkdom en diversiteit van kunst, cultuur en sport laten zien en ervaren.

Al ruim 13 jaar komt BreakFit op scholen. We werken inmiddels met vele basisscholen, middelbare scholen en kinderopvang organisaties samen. We maken kennis met de docenten en met de specifieke vraag van de school. Samen met de leerkrachten proberen we hun ambities vorm te geven. Soms is het een kwestie van meedenken, soms organiseren we bijzondere workshops, projectdagen en andere keren lessenreeksen waarbij we de diepte ingaan.

Met onze schatkist gevuld met meer dan 120 activiteiten in de vorm van workshops, lessenseries, schoolprojecten en 750 workshopleiders hopen wij de ambities van alle scholen en kinderopvang organisaties werkelijkheid te laten worden. Binnen de kaders van een school, maken wij met onze ervaring in organiseren, met ons vernieuwende aanbod en onze persoonlijke drive dit mogelijk.

Visie

Alles met passie! We investeren in workshops, lessenseries en schoolprojecten die nauw aansluiten op de leefwereld van kinderen. In een wereld waarin kinderen zelf producenten zijn, waar digitale media een centrale rol spelen en creativiteit wordt geherdefinieerd, is het van belang aan te sluiten bij deze ontwikkeling.

We luisteren naar scholen. Iedere school heeft zijn eigen wensen, zijn eigen ideeën over hoe het cultuuronderwijs ingericht kan worden, en iedere school heeft zijn eigen type leerlingen. We willen graag weten wat op elke school speelt, zodat we met onze workshops en workshopleiders daarop kunnen aansluiten.

We vertellen een groter verhaal. We laten leerlingen zien wat een workshop betekent in het “echte” leven. We inspireren kinderen met voorbeelden uit hun dagelijks leven, we slaan een brug tussen maatschappelijke vraagstukken, kunst en creativiteit.

We ontzorgen scholen met zowel een divers aanbod aan workshops, lessenseries en schoolprojecten, als een vernieuwende en accurate service. We helpen scholen hun cultuurprogramma te ontwikkelen en te organiseren. We komen ook altijd langs als dat nodig is.

We zijn een duurzaam bedrijf. Duurzaam in de zin van dat we langdurig willen bijdragen aan de creatieve ontwikkeling van leerlingen. Onze workshops vinden aansluiting bij het het curriculum van scholen en kunnen zodoende ingebed worden in het jaarprogramma.

We tonen de wereld van kunst, cultuur en sport aan kinderen. We laten leerlingen actief kennismaken met verschillende vormen van kunst en creatieve uitingen. We helpen hun creativiteit te ontwikkelen.

We leggen waardevolle verbanden tussen leerlingen, scholen en de kunstwereld. We gaan in gesprek met onze klanten – scholen – en luisteren naar hun wensen en ervaringen. Op basis daarvan maken we samen een activiteitenprogramma en zoeken we kunstenaars/workshopleiders die daarbij passen.