Missie & Visie

BreakFit wil creativiteit vieren en stimuleren. Wij geloven dat kinderen, jongeren en volwassen oneindig veel creativiteit in zich hebben. Dit zien wij als belangrijk verborgen kapitaal welke wij zichtbaar willen maken, willen laten voeden en vieren. BreakFit wil dat jongeren door creatief te zijn bewust wordenvan hun eigen waarde en hun eigen kwaliteiten. BreakFit wil de wereld van sport, seminars, kunst en cultuur aan jongeren tonen.

Mensen leren en stimuleren om te gaan met veranderingen en proactief te functioneren. Passie, betrokkenheid en commitment zijn leidend, ondersteund door kennis, samenwerking en transparante bedrijfsfilosofie.

BreakFit Nederland wil rendement en efficiency leveren aan tevreden klanten. Klanten, waarbij wij een bijdrage kunnen leveren aan de kostenbeheersing en het stroomlijnen van haar bedrijf, om uiteindelijk een gezonde en voor alle medewerkers tevreden toekomst in te gaan. Dat schept voldoening.

Wij zijn een uniek bedrijf. Basis vormt de kwaliteit in combinatie met de mens. Deze basis mag niet uit het oog worden verloren. BreakFit Nederland zal nimmer concessies doen aan genoemde basis en streeft daarmee naar het belang op lange termijn en daarmee naar een goede betrouwbare naam. Een specialist op haar gebied, die zich beweegt op het strategische niveau bij klanten.

Het leveren van objectieve, hoogwaardige advies- en managementtrajecten voor uw facilitaire processen, tegen een marktconforme prijs. Dit wordt verwezenlijkt door het uitvoeren van een volledige scan van uw facilitaire bedrijf. De uitkomsten van deze scan vormen de basis voor ons adviestraject. Het adviestraject leidt naar maatwerk voor de klant, zowel op kwaliteit als op investering.


Disclaimer

Hoewel BreakFit Nederland grote zorgvuldigheid betracht bij de samenstelling en het onderhoud van de informatie op de website, garandeert BreakFit Nederland niet dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. BreakFit Nederland is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruikmaken van de informatie op de website.BreakFit Nederland streeft ernaar deze website vrij te houden van schadelijke elementen, zoals virussen, maar kan er niet voor instaan dat deze website daarvan geheel vrij is. BreakFit Nederland is niet aansprakelijk voor schade die het gebruik van deze website kan hebben voor de werking van computerapparatuur of software.BreakFit Nederland is niet verantwoordelijk voor de werking en de inhoud van andere websites waarnaar op deze website wordt verwezen, zoals door middel van hyperlinks. Deze website en de informatie daarop zijn beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Daarvan mag niets worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar gemaakt in welke vorm dan ook. Het gebruik is wel toegestaan voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik of met voorafgaande schriftelijke toestemming van BreakFit Nederland. Alle diensten en/of werkzaamheden worden verricht op basis van een overeenkomst van opdracht met BreakFit Nederland (KVK Arnhem - nummer 690 20 744) en daarop zijn de algemene voorwaarden van toepassing. De website van BreakFit Nederland is beveiligd.

Onze ambities

Wij realiseren ons als geen ander dat werk belangrijk is in het leven van een mens. Werk stimuleert en ontwikkelt. Werk geeft je een actieve rol in de maatschappij, bevordert je ontwikkeling, heeft invloed op je financiële situatie en bepaalt je sociale status. Tegelijkertijd vormen mensen de belangrijkste waarde binnen organisaties. Waar sta je in je carrière? Voor welke uitdagingen staat je bedrijf? Dat is wat waar we graag met je over in gesprek gaan. Niet alleen omdat het ons een bestaan verschaft. Het is óók onze passie: het beste naar boven halen in mensen en organisaties.


Erkend Leerbedrijf

Sinds 2014 is BreakFit Nederland een gecertificeerd, erkend leerbedrijf. Wij zijn te vinden in het register erkende leerbedrijven Nederland. Wij zijn altijd op zoek naar stagiaires die bij ons de praktijk willen volgen, o.a. backoffice werkzaamheden, planning en marketing. Maar ook in het facilitaire segment zoeken wij stagiaires. Daarnaast zijn wij op zoek naar enthousiaste stagiaires in het segment cultuur, sport en digitale media.


Oprichter BreakFit Nederland

Dennis Lodewijk Gerardus Merkus, geboren op 9 november 1987 te Arnhem. Sinds zijn 17e zelfstandig ondernemer. Op 1 januari 2006 heeft hij de organisatie BreakFit Nederland gelanceerd. Hij is twee keer voormalig Nederland Kampioen Breakdance (2002 en 2005) en spreekt nu voor grote gezeldschappen door middel van zijn unieke seminars en trainingen.